MIDDAGH, HEEL VEELZIJDIG, NET BOVEN GRONINGEN!

Agenda en Notulen

Agenda jaarlijkse ledenvergadering van de ondernemersvereniging Middagh

op maandag 26 oktober om 20.00, inloop vanaf 19.30   Locatie is het Wierdenland Museum in Ezinge

 

  

AGENDA

 

 

A.   Opening

 

B.   Mededelingen

 

C.   Vaststellen agenda

 

D.   Verslag ledenvergadering 27 maart 2014 bij ’t Waarhuis te Aduarderzijl

 

E.   Jaarverslag 2014

 

F.    Financieel jaarverslag

 

G.   Verslag kascommissie

H.   Bestuursverkiezing. Er zijn 3 vacatures. Belangstellenden kunnen zich aanmelden.

 

I.     Beleid 2015

 

J.     Rondvraag

 

K.   Sluiting

Agenda bestuursvergadering van de ondernemersvereniging Middagh

op maandag 12 januari 2015 om 19.30 uur bij Anne Jan Ubels in Ezinge.

 

AGENDA

 

 

A.   Opening

 

B.   Mededelingen

 

C.   Vaststellen agenda

 

D.   Platform gemeente

 

E.   Evaluatie activiteiten mbt 11 nov, 5 dec en kerstmarkt

 

F.    Stand van zaken mbt verwijsborden, broodfonds, Hoe is het met ..

 

G.   Middagh site

 

H.   Beleid voor 2015 oa. ledenvergadering, waar, wanneer ed

 

I.     Nieuwe afspraak

 

J.     Rondvraag

 

K.   Sluiting

 

Verslag bestuursvergadering 6 mei 2014

 

Aanwezig : Ineke, Anne Jan,  Roelie en Elma

 

1.     Opening. : Ineke wenst ons welkom

2.     Mededelingen: geen

3.     Agenda: akkoord

4    Bestuurszaken :  verslag bestuursvergadering 18-2-14.

   wb 4.1. Ineke heeft contact gehad met Hamshire ivm gebruik Allersmaborg. Nog geen reaktie

   wb 8.1. Verwijsborden kunnen worden besteld. (vd Meer en Sybrandy )

   wb 8.2. Nieuwe afspraak " hoe is het met....."  Janny zou nog dat in mei noemen , waarop ze  beschikbaar is

Notulen goedgekeurd

Ledenvergadering was op een mooie lokatie bij Rika en Wouter, er waren wel niet zoveel leden aanwezig , maar de inbreng inhoudelijk was goed,

5 en 6. Bezochte bijeenkomsten elders:

   Ineke en Elma zijn naar het huwelijksfeest van Lucas en Akkie geweest. Het was er druk en  gezellig.

   Anne Jan en Ineke zijn naar het OndernemersPlatform in Winsum geweest, verslag en aktie lijst in de stukken aanwezig

   1 mei was de opening van Garnwerd aan Zee. Roelie is er geweest, er waren veel mensen en het zag er goed uit. Goede parkeerplaatsen ook.

   Er is een uitnodiging gekomen van de Dierenkliniek hier in Ezinge vrijdag 16 mei om 16.00

Roelie en Ineke gaan hier naar toe.

7: gb

8  1.  Verwijsborden. Ineke gaat informeren bij vd Meer en Sybrandy

    2.  " Hoe is het met .... ". Elma gaat Jitty vragen

    3.  Voorbereidingen Trijntje Soldaats zijn in volle gang. Veel mensen doen en denken                 enthousiast mee. 31 mei is het zover

    4.  Broodfonds. Vorige week is er een bijeenkomst bij Ben geweest van iedereen die al aangesloten was en belangstellenden. Het is een heel sociaal en juridisch goed onderbouwd systeem en je spaart op je eigen rekening.

Anne Jan en Ineke denken erover om zich aan te sluiten

9. Contributies: nieuwe brieven gaan de deur uit

10. Contact tussen bestuur en leden, iets leuks verzinnen voor  't najaar

11.  Rondvraag: 

   Dorpshuis zit op de wip, een aantal mensen gaan meedenken met het behoud ervan als doel, ook ivm een eventuele dorpsvisie

   ADGM Steven en Elke hebben een baby. Kaartje of bloemetje

   Doen we nog iets met Joep van Deudekom en de Optimist???

   De volgende vergadering is op 3 juni om 19.30 bij Elma en dan moeten we ook met de aktie lijst van het Platform bezig.

12 : afsluiting

 

Verslag Elma de Haan