Bestuur

 

Het bestuur van Middagh bestaat uit de volgende personen:

 

  • Ineke Swart, voorzitter
  • Jetty Heijnekamp, penningmeester
  • Roelie van Rossum, secretaris

 

Het bestuur van de vereniging komt in de regel  1 x per twee maanden bij elkaar.

De leden zijn welkom als toehoorders en hebben op aanvraag spreekrecht.

Leden krijgen de agenda van een bestuursbijeenkomst toegestuurd.

Zo ook het verslag na goedkeuring daarvan binnen het bestuur.

 

Het verslag dient dus als informatiebron voor de leden en als besluitenlijst binnen het bestuur.

 

Per jaar worden minimaal twee ledenbijeenkomsten gehouden.

Zo mogelijk vinden deze plaats bij een van de leden.

 

Secretariaat:   telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0594-628042

Postadres:      van Swinderenweg 12, 9891 AD Ezinge.

E-mailadres:   info@middagh.nl