Ezinge    Feerwerd   Garnwerd   Oostum   Wierumerschouw   Aduarderzijl   Saaksum

Nieuws

Maak kennis met de nieuwe beheerders op de Allersmaborg
Uitnodiging voor een open avond op
dinsdag
17 juli vanaf 19:00 tot 22:00

Hallo ondernemers van Middagh,

Tot onze spijt konden Olaf en ik afgelopen dinsdagavond op het allerlaatste moment niet naar de algemene ledenvergadering komen. We hadden graag de mogelijkheid genomen om onszelf voor te stellen, kennis met jullie te maken en ons idee over borgbeheer met jullie te delen. Voor die dingen duurt wachten op de ledenvergadering van volgend jaar wel erg lang!
Bovendien zijn we, sinds we hier wonen, steeds weer verbaasd dat het voor mensen uit het dorp soms heel lang geleden is dat ze hier zijn geweest.

Naar onze mening hoort de borg in de eerste plaats bij (de omgeving en geschiedenis van) Ezinge en pas daarna bij organisaties, evenementen en bruidsparen. We streven ernaar om dat terug te zien 'via' onze bewoning.
We nodigen jullie daarom uit voor een open avond op dinsdagavond 17 juli vanaf 19:00 tot 22:00 om kennis te maken en samen wat te drinken en te eten. En wie weet biedt een kennismaking mogelijkheden om het ondernemerschap binnen Middagh te versterken!

NB. Het is vrije inloop, maar we zouden het prettig vinden als jullie vooraf kunnen aangeven of jullie wel, niet of misschien komen.

Groet, Olaf en Juus


Ondernemersvereniging Middagh

 

 

Welkom bij Middagh, de ondernemersvereniging voor Ezinge en omstreken. De vereniging heeft ten doel:

 

  • het bevorderen van het ondernemersklimaat alsmede het behartigen van de belangen van haar leden
  • het bevorderen van de onderlinge samenwerking van haar leden
  • het organiseren van activiteiten die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn

Als werkgebied geldt de voormalige gemeente Ezinge, te weten:

 

Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Oostum, Wierumerschouw en Aduarderzijl en het dorp Saaksum.